Vanliga frågor och svar

FAQ

Här nedan följer några vanliga frågor och svar. Dessa fylls på allt eftersom beroende på vilka frågor som kommer in till våra mäklare. Hittar du inte svaret på din fråga här, kontakta våra mäklare så hjälper de dig besvara din fråga i bästa förmåga.

Söderdepån

Anmäl dig till nyhetsbrevet genom att göra en intresseanmälan, så får du alltid nyheter och uppdateringar om projektet och när nästa säljstart är.

Inflyttning planeras i dagsläget starta i augusti 2023.

Priser och planlösningar är publicerade under priser

Nej det är aldrig för sent att göra en intresseanmälan. Denna anmälan försäkrar enbart att du får alla nyheter kring projektet skickat till din mailkorg. Den ger alltså inte någon förtur eller dylikt vid säljstarter.

Alla våra säljstarter sker digitalt. Våra säljstarter brukar ha principen först till kvarn vilket ger alla lika stor chans och möjlighet att knipa åt sig en bra köplats under säljstarten.

All information om hyresrätterna kommer publiceras på einarmattsson.se. Uthyrningen av dessa planeras till våren 2023.

Förskolor och grundskola finns i närliggande kvarter. Kontakta Kommunen för mer information och ansökan om plats.

Husen

26 garageplatser i kvarteret är reserverade till bostadsrätterna i brf Söderdepån, varav 1 kommer tillhöra en bilpool. Garaget planeras att hyras ut till en extern operatör som hanterar uthyrningen till föreningens medlemmar. Hyran för en garageplats beräknas uppgå till 2 750 kr/månad inklusive moms för en vanlig garageplats. 13 av platserna som föreningen disponerar kommer att ha möjlighet till laddning av elbil. För en sådan plats beräknas ett tillägg till hyran att tillkomma om 250 kr/månad inklusive moms. Därtill tillkommer kostnad för el utifrån faktisk förbrukning.

Garaget planeras att hyras ut till en extern operatör som hanterar uthyrningen till föreningens medlemmar. Större lägenheter om 5 rok kommer att ha förtur och resterande platser erbjuds enligt köpordningen per etapp.

Det kommer finnas parkeringsplatser för cyklar. Barnvagnsrum finns i garageplanet.

Kallvatten ingår i månadsavgiften.

Med radiatorer och fjärrvärme.

Nej, värmen styrs centralt och det levereras ca 21 grader till lägenheten.

Det är högst individuellt men schablonkostnaden av varmvatten per år och person ligger på ca 1050 kr.

Sopsortering sker inom lägenheten med olika kärl i diskbänkskåp. Sorterat avfall läggs sedan i avsedd behållare i fastighetens Miljörum. Restavfall slängs i separata sopsugar ute på innegården.

Alla trapphus har en hiss. 

Boende kommer själva kunna välja leverantör och anslutning.

Förråd finns externt och i vissa fall inom lägenheten, detta framgår på bofaktabladet till respektive lägenhet. Storleken varierar men vi följer och bygger enligt svensk standard (ca 1 kvm per Person). Förrådsstorlek för varje specifik lägenhet finns på bofaktablad.

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Söderdepån har bildats av Einar Mattsson. Fram till dess att det finns boende i föreningen som kan ta över sty­relsearbetet bistår vi med en tillfällig styrelse. Vid överlämning finns den tillfälliga styrelsen tillgänglig för att bistå med uppstarten av styrel­searbetet.

Läs mer om en trygg bostadsaffär här.

Ja, föreningen kommer att godkänna juridiska personer som köpare enligt stadgarna. Men bara till en sådan andel att föreningen inte riskerar att bli en oäkta förening. 

Mäklarna

Wilma fastighetsmäkleri

Helena Blomqvist

Telefon: 072-880 80 76
E-post: helena@wilmafastighetsmakleri.se

Thomas Bergstedt

Telefon: 076-611 22 30
E-post: thomas@wilmafastighetsmakleri.se